Progression

SZKOLENIE

LLM dla Programistów – Rozszerz Funkcjonalności ChatGPT

Miejsce i termin:

Cena: 

1790 zł netto/os.

W przypadku większych grup oraz szkoleń w siedzibie Zamawiającego, przygotowujemy ofertę indywidualną.

Liczba uczestników:
> 6 osób
znak_nieskonczonosci

Opis szkolenia:

Odkryj potęgę Large Language Models (LLM) i naucz się, jak rozszerzać funkcjonalności ChatGPT, jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Nasze szkolenie pozwoli Ci zagłębić się w świat Generative AI, zrozumieć mechanizmy działania LLM-ów oraz przyswoić sobie umiejętności niezbędne do ich efektywnego zastosowania w praktyce. W trakcie kursu poznasz praktyczne narzędzia do promptingu, zrozumiesz różnice między OpenAI GPT a innymi modelami językowymi oraz zdobędziesz kompetencje niezbędne do wdrożenia LLM w Twoim projekcie.

Cel szkolenia:

Celem naszego szkolenia jest wyposażenie programistów w wiedzę i narzędzia umożliwiające efektywne wykorzystanie Large Language Models. Dzięki praktycznej nauce i case studies uczestnicy kursu będą w stanie zrozumieć, jak dostosować LLM-y do swoich potrzeb oraz jak wykorzystać je do tworzenia bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych rozwiązań.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest dedykowane dla programistów, inżynierów oprogramowania oraz specjalistów ds. machine learning, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat Large Language Models i nauczyć się, jak wykorzystywać je w praktyce. Kurs będzie szczególnie przydatny dla osób pracujących z ChatGPT, jak również dla tych, którzy chcą wdrożyć LLM-y w swoich projektach.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Zrozumienie kluczowych koncepcji i terminologii związanej z AI, ML i LLM.
 • Znajomość ewolucji LLM w kontekście AI/ML.
 • Umiejętność porównania OpenAI GPT z innymi wielkimi modelami językowymi.

 • Wiedza na temat dostępnych narzędzi i technologii wspierających pracę z LLM.

Umiejętności:

 • Praktyczne zastosowanie LLM w projektach programistycznych.

 • Efektywne wykorzystanie narzędzi do promptingu i automatyzacji.

 • Zrozumienie i stosowanie technologii Vector stores i dokumentów embeddings w kontekście pracy z LLM.

 • Umiejętność analizy case studies i wyciąganie z nich praktycznych wniosków.

Postawy społeczne:

 • Gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania umiejętności w zakresie AI/ML.

 • Zrozumienie znaczenia etyki i odpowiedzialności w procesie wdrażania rozwiązań AI/ML.

Korzyści dla uczestnika:

Korzyści dla organizacji:

Harmonogram:

Dzień 1:

9:00 – 10:30:
Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji – Co To Jest i Jak Działa?

 • Definicja AI i ML
 • Znaczenie i ewolucja LLM w kontekście AI/ML
 • Kluczowe pojęcia i technologie


10:30 – 10:45:
Przerwa Kawowa

10:45 – 12:15: LLM-y – Praktyczne Wprowadzenie dla Programistów

 • Czym są LLM-y i jakie mają zastosowania?
 • Parametry konfigurujące LLM-y
 • Porównanie OpenAI GPT z innymi wielkimi modelami językowymi


12:15 – 13:15: Przerwa Obiadowa

13:15 -14:45: Technologie i Narzędzia Wspomagające Prace z LLM

 • Co to jest prompting i jakie są metody promptingu?
 • Narzędzia do automatyzacji promptingu: LangChain, LangChain Agents
 • Technologie Vector stores (Chroma, pgVector) oraz documents embeddings

14:45 – 15:00: Przerwa Kawowa

15:00 – 16:30: Podsumowanie i Dyskusja

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji – Co To Jest i Jak Działa?

 • Potrafisz zdefiniować i rozróżnić podstawowe pojęcia związane z AI i ML.
 • Rozumiesz znaczenie i ewolucję LLM w kontekście sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Orientujesz się w kluczowych technologiach i pojęciach używanych w AI/ML.

LLM-y – Praktyczne Wprowadzenie dla Programistów

 • Potrafisz określić, gdzie i jak wykorzystać LLM-y w praktyce programistycznej.
 • Wiesz, jak dostosować parametry LLM-ów do swoich potrzeb.
 • Jesteś w stanie porównać OpenAI GPT z innymi modelami językowymi i wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla swojego projektu.

Technologie i Narzędzia Wspomagające Prace z LLM

 • Wiesz, jak efektywnie używać promptingu do komunikacji z LLM-ami.
 • Potrafisz automatyzować proces promptingu, wykorzystując narzędzia takie jak LangChain.
 • Orientujesz się w technologiach związanych ze składowaniem wektorów i embeddingami dokumentów, co pozwala na jeszcze bardziej zaawansowane zastosowania LLM.

Podsumowanie i Dyskusja

 • Potrafisz integrować zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy programistycznej.
 • Orientujesz się w najnowszych trendach i najlepszych praktykach związanych z LLM.
 • Jesteś przygotowany do dalszego rozwoju i pogłębiania swoich umiejętności w obszarze LLM.
Nie wieszod czego zacząć?
To normalne! Mamy gotowe procesy dla MŚP.

Pomożemy Ci z diagnozą potrzeb, a następnie zaplanujemy optymalną ścieżkę rozwoju.

logo_progression_biale
Progression sp. z o.o.
NIP: 7393988488
KRS: 0001052764
REGON: 52622616800000
Strona wykonana przez
Lacedo Marek Bodnar
Wszelkie prawa zastrzeżone © Progression sp. z o.o. 2023