Progression

SZKOLENIE

SIPOC vs Event Storming w projektowaniu i mapowaniu procesów

Miejsce i termin:

Cena: 

3490 zł netto/os.

W przypadku większych grup oraz szkoleń w siedzibie Zamawiającego, przygotowujemy ofertę indywidualną.

Liczba uczestników:
>6 os.
znak_nieskonczonosci

Opis szkolenia:

Współczesny biznes to nieprzerwane dostosowywanie się do zmieniającego się rynku oraz klientów. Skuteczna adaptacja, przewidywanie potrzeb oraz optymalizacja procesów staje się kluczem do sukcesu. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, przedstawiamy wyjątkowe, dwudniowe szkolenie skoncentrowane na integracji metodologii SIPOC i Event Storming. Jego głównym celem jest umożliwienie uczestnikom efektywnego mapowania i optymalizacji procesów biznesowych, wykorzystując nowoczesne narzędzia i techniki.

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji w zakresie modelowania, optymalizacji i analizy procesów biznesowych za pomocą Event Storming oraz SIPOC, umożliwiając uczestnikom efektywne mapowanie oraz doskonalenie strategii biznesowej.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do menedżerów projektów, analityków biznesowych, specjalistów ds. jakości, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, analizę oraz optymalizację procesów w organizacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Zrozumienie filozofii i kluczowych elementów Event Storming i Domain Driven Design.
 
 • Znajomość narzędzi AI do personalizacji komunikacji.
 
 • Rozumienie relacji i zależności między procesami w organizacji.

Umiejętności:

 • Praktyczne zastosowanie narzędzi do modelowania procesów biznesowych.
 
 • Wspólne mapowanie i analiza procesów z wykorzystaniem Event Storming oraz SIPOC.
 
 • Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa w procesach.

Postawy społeczne:

 • Proaktywne podejście do analizy i optymalizacji procesów.
 
 • Otwartość na innowacyjne metody pracy i narzędzia.
 
 • Dążenie do ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

Korzyści dla uczestnika:

Korzyści dla organizacji:

Harmonogram:

Dzień 1:

 • 9:00-10:30 – Wprowadzenie do Event Storming i Domain Driven Design
 • 10:30-10:45 – Przerwa kawowa
 • 10:45-12:15 – Teoria: Kluczowe elementy i terminologia – jak wybrać zakres procesu i nie zgubić się w nim. Przejście przez przykłady
 • 12:15-13:15 – Lunch
 • 13:15-16:30 – Praktyczne zastosowanie Event Storming w modelowaniu procesów biznesowych, technicznych i operacyjnych

Dzień 2:

 • 9:00-10:30 – Wprowadzenie do SIPOC
 • 10:30-10:45 – Przerwa kawowa
 • 10:45-12:15 – Warsztat cz1: Projektowanie procesu wewnątrz organizacji – wspólne mapowanie podstawy procesu
 • 12:15-13:15 – Lunch
 • 13:15-16:30 – Warsztat cz2: Rozbudowa Procesu o zależności techniczne, systemowe i zespołowe

Wprowadzenie do Event Storming i Domain Driven Design

 • Potrafisz wyjaśnić, na czym polega technika Event Storming.
 • Wiesz jak DDD wpływa na podejście do projektowania systemów.
 • Orientujesz się w korzyściach wynikających z połączenia Event Storming i DDD.

Kluczowe elementy i terminologia

 • Wiesz jak dokładnie definiować procesy za pomocą Event Storming.
 • Potrafisz określić odpowiedni zakres procesu, unikając jego nadmiernej komplikacji.
 • Orientujesz się w rzeczywistych zastosowaniach Event Storming dzięki analizie przypadków.

Praktyczne zastosowanie Event Storming

 • Potrafisz stosować Event Storming w praktycznych projektach biznesowych.
 • Wykorzystujesz Event Storming w modelowaniu procesów technicznych.
 • Wiesz jak efektywnie współpracować z zespołem w trakcie modelowania.

Wprowadzenie do SIPOC

 • Potrafisz opisać znaczenie i korzyści SIPOC.
 • Wiesz jak tworzyć mapy procesów za pomocą SIPOC.
 • Rozumiesz różnice i podobieństwa pomiędzy SIPOC a Event Storming.

Warsztaty: Projektowanie procesu wewnątrz organizacji

 • Potrafisz samodzielnie przeprowadzić sesję mapowania procesu w swojej organizacji.
 • Wykorzystujesz narzędzia do efektywnego mapowania i analizy procesów.
 • Orientujesz się w potencjalnych obszarach optymalizacji w mapowanym procesie.

Warsztaty: Rozbudowa Procesu o zależności

 • Wiesz jak włączyć zależności techniczne do modelu procesu.
 • Potrafisz zintegrować różne systemy i zespoły w mapowanym procesie.
 • Orientujesz się w skomplikowanych zależnościach i wiesz, jak je optymalizować.
Nie wieszod czego zacząć?
To normalne! Mamy gotowe procesy dla MŚP.

Pomożemy Ci z diagnozą potrzeb, a następnie zaplanujemy optymalną ścieżkę rozwoju.

logo_progression_biale
Progression sp. z o.o.
NIP: 7393988488
KRS: 0001052764
REGON: 52622616800000
Strona wykonana przez
Lacedo Marek Bodnar
Wszelkie prawa zastrzeżone © Progression sp. z o.o. 2023