Progression

SZKOLENIE

AI w służbie menedżerów – strategie i praktyczne narzędzia w zarządzaniu

Miejsce i termin:

Cena: 

Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej organizacji. Sprawdzimy również dostępność środków w projektach dofinansowań do rozwoju kadry.

Liczba uczestników:
>6
znak_nieskonczonosci

Opis szkolenia:

Chcesz przekształcić swoją organizację i uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki sztucznej inteligencji? Nasze szkolenie pokaże Ci, jak skutecznie wdrażać technologie AI w Twojej firmie, zwiększając efektywność i innowacyjność na każdym szczeblu zarządzania.

Szkolenie „AI w służbie menedżerów” to wyjątkowa okazja dla liderów małych i średnich organizacji, aby zrozumieć i wdrażać Sztuczną Inteligencję (AI) w codziennym zarządzaniu. Kurs oferuje gruntowny przegląd technologii AI, jej praktycznych zastosowań w biznesie oraz wpływu na procesy decyzyjne. Skupiamy się na pokazaniu, jak narzędzia AI mogą usprawnić zarządzanie, automatyzację zadań oraz jak wdrażać AI w organizacji w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Cel szkolenia:

Wyposażenie menedżerów w wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego wykorzystania AI w strategiach zarządzania, zwiększania wydajności i konkurencyjności organizacji.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej, menedżerów projektów, kierowników działów IT oraz wszystkich, którzy chcą skutecznie wdrażać innowacje technologiczne w swojej organizacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Zrozumiesz fundamentalne koncepcje i technologie stojące za AI.
 
 • Poznasz aktualne trendy i praktyczne zastosowania AI w biznesie.
 
 • Osiągniesz wiedzę na temat etycznych i prawnych aspektów wykorzystania AI.

Umiejętności:

 • Nabędziesz umiejętności projektowania własnych asystentów AI.
 
 • Nauczysz się wykorzystywać AI w automatyzacji procesów biznesowych.
 
 • Rozwiniesz zdolności strategicznego planowania transformacji cyfrowej w organizacji.

Postawy społeczne:

 • Wykształcisz otwartość na innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 
 • Świadomość etycznych i prawnych aspektów stosowania AI.
 
 • Większa pewność w integrowaniu technologii AI z codziennymi operacjami biznesowymi.

Korzyści dla uczestnika:

Korzyści dla organizacji:

Harmonogram:

Dzień 1:

 • 9:00 – 10:30: Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji: Koncepcje, Technologie i Możliwości.
 • 10:30 – 10:45: Przerwa kawowa.
 • 10:45 – 12:15: Możliwości zastosowania AI w różnych obszarach biznesu.
 • 12:15 – 13:15: Przerwa obiadowa.
 • 13:15 – 14:45: Wybór narzędzi i rozwiązań AI dla Twojej firmy
 • 14:45 – 15:00: Przerwa kawowa.
 • 15:00 – 16:30: Wyzwania w zakresie etyki, prawa i bezpieczeństwa AI.

Dzień 2:

 • 9:00 – 10:30: Asystenci i Agenci AI – nowy wymiar delegowania zadań
 • 10:30 – 10:45: Przerwa kawowa.
 • 10:45 – 12:15: Warsztaty: Projektowanie własnych asystentów/agentów AI.
 • 12:15 – 13:15: Przerwa obiadowa.
 • 13:15 – 14:45: Zastosowania technologii AI w automatyzacji procesów biznesowych.
 • 14:45 – 15:00: Przerwa kawowa.
 • 15:00 – 16:30: Jak przygotować biznes na AI: Strategie i dobre praktyki transformacji cyfrowej.

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

 • Znasz podstawy i historię AI.
 • Wiesz o kluczowych technologii AI i ich zastosowaniach.
 • Umiesz identyfikować potencjał AI w kontekście biznesowym.

Możliwości zastosowania AI w różnych obszarach biznesu

 • Znasz różne obszary zastosowania AI w biznesie.
 • Rozumiesz, jak AI wpłynęło na wybrane branże.
 • Orientujesz się w konkretnych korzyściach płynących z zastosowania AI w danych dziedzinach.

Wybór narzędzi i rozwiązań AI dla Twojej firmy

 • Orientujesz się w dostępnych narzędziach AI.
 • Potrafisz zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie AI dla swojej organizacji.
 • Potrafisz podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w technologię AI.

Wyzwania w zakresie etyki, prawa i bezpieczeństwa AI

 • Znasz główne etyczne wyzwania związane z AI.
 • Rozumiesz jakie skutki mogą mieć decyzje oparte na AI.
 • Orientujesz się w odpowiedzialnym wdrażaniu technologii.

Asystenci i Agenci AI – nowy wymiar delegowania zadań

 • Dostrzegasz rolę asystentów AI w usprawnianiu pracy.
 • Masz świadomość możliwości i ograniczeń agentów AI w konkretnych obszarach działań.
 • Znasz możliwości integracji asystentów AI z innymi systemami biznesowymi.

Warsztaty: Tworzenie osobistych asystentów/agentów AI

 • Nabywasz umiejętności projektowania własnych rozwiązań AI.
 • Potrafisz dostosować AI do specyficznych potrzeb biznesowych.
 • Wiesz jak testować i wdrażać agentów AI.

AI w automatyzacji procesów biznesowych

 • Umiesz identyfikować procesy do automatyzacji.
 • Znasz istotę danych oraz dobre praktyki zbierania jakościowych danych. 
 • Wiesz jak integrować AI z innymi rozwiązaniami technicznymi.

Przygotowanie biznesu na AI – proces transformacji cyfrowej

 • Wiedza o tworzeniu skutecznych strategii wdrożenia AI.
 • Umiejętność zarządzania zmianą w kontekście wprowadzenia AI.
 • Potrafisz ocenić efektywność i wpływ AI na organizację.
Nie wieszod czego zacząć?
To normalne! Mamy gotowe procesy dla MŚP.

Pomożemy Ci z diagnozą potrzeb, a następnie zaplanujemy optymalną ścieżkę rozwoju.

logo_progression_biale
Progression sp. z o.o.
NIP: 7393988488
KRS: 0001052764
REGON: 52622616800000
Strona wykonana przez
Lacedo Marek Bodnar
Wszelkie prawa zastrzeżone © Progression sp. z o.o. 2023