Progression

SZKOLENIE

AI/ML dla programistów – wdrażaj najnowsze technologie nie będąc data scientist’em

Miejsce i termin:

Cena: 

1790 zł netto/os.

W przypadku większych grup oraz szkoleń w siedzibie Zamawiającego, przygotowujemy ofertę indywidualną.

Liczba uczestników:
> 6 osób
znak_nieskonczonosci

Opis szkolenia:

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości technologicznej, sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) stanowią kręgosłup innowacji i efektywności operacyjnej. Nasze szkolenie „AI/ML dla Programistów – Wdrażaj Najnowsze Technologie nie Będąc Data Scientist’em” jest skierowane do programistów oraz inżynierów oprogramowania, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje i nauczyć się, jak efektywnie implementować rozwiązania oparte na AI i ML. W trakcie kursu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat dostępnych narzędzi i technik, umożliwiających skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy z zakresu data science. Szkolenie to jest unikatową okazją do zrozumienia, jak AI/ML może przyczynić się do optymalizacji procesów, zwiększenia wydajności oraz umożliwienia tworzenia bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych produktów.

Cel szkolenia:

Wyposażenie programistów w niezbędną wiedzę i narzędzia, które umożliwią im samodzielne projektowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Chcemy, aby uczestnicy kursu byli w stanie nie tylko zrozumieć kluczowe koncepcje i technologie stojące za AI/ML, ale także nauczyć się, jak praktycznie je zastosować w swojej codziennej pracy programistycznej.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest idealne dla programistów i inżynierów oprogramowania na różnych poziomach zaawansowania, którzy pragną wzbogacić swoje kompetencje o umiejętność efektywnego wdrażania rozwiązań AI/ML.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Zrozumienie kluczowych koncepcji i terminologii związanej z AI/ML.

 • Znajomość historii i ewolucji technologii AI/ML.

 • Wprowadzenie do dostępnych narzędzi i platform chmurowych wspierających wdrażanie rozwiązań AI/ML.

 • Praktyczna znajomość Large Language Models (LLM) i ich zastosowań w różnych obszarach.

Umiejętności:

 • Umiejętność efektywnego wykorzystania gotowych rozwiązań AI/ML.

 • Praktyczna znajomość technik promptingu i narzędzi do automatyzacji zapytań.

 • Zdolność do samodzielnego projektowania i implementacji rozwiązań opartych na AI/ML.

Postawy społeczne:

 • Gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania umiejętności w zakresie AI/ML.

 • Zrozumienie znaczenia etyki i odpowiedzialności w procesie wdrażania rozwiązań AI/ML.

Korzyści dla uczestnika:

Korzyści dla organizacji:

Harmonogram:

Dzień 1:

9:00 – 10:30: Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

 • Definicja AI i ML
 • Krótka historia i ewolucja AI/ML
 • Kluczowe pojęcia i technologie


10:30 – 10:45:
Przerwa Kawowa

10:45 – 12:15: Dostępne Rozwiązania AI/ML dla Programistów

 • Przykłady gotowych rozwiązań: Computer Vision, AI Search, Documents/forms scanners, Decisions
 • Wprowadzenie do platform chmurowych: Azure AI i AWS AI


12:15 – 13:15: Przerwa Obiadowa

13:15 -14:45: LLM-y (Large Language Models) – Praktyczne Wprowadzenie

 • Czym są LLM-y i dlaczego są ważne?
 • Przykłady zastosowań i case studies: chatGPT, Generative AI
 • Techniki promptingu i narzędzia do automatyzacji zapytań

14:45 – 15:00: Przerwa Kawowa

15:00 – 16:30: Podsumowanie i Dyskusja

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

 • Potrafisz zdefiniować i rozróżnić podstawowe pojęcia związane z AI i ML.
 • Wiesz, jak Sztuczna Inteligencja i uczenie maszynowe ewoluowały na przestrzeni lat.
 • Orientujesz się w kluczowych technologiach i pojęciach używanych w AI/ML.

Dostępne Rozwiązania AI/ML dla Programistów

 • Potrafisz wykorzystywać dostępne na rynku narzędzia i rozwiązania AI/ML w praktycznych zastosowaniach.
 • Wiesz, jak korzystać z platform chmurowych do implementacji i ułatwienia pracy z AI/ML.
 • Rozumiesz zalety i ograniczenia gotowych rozwiązań AI/ML.

LLM-y (Large Language Models) – Praktyczne Wprowadzenie

 • Potrafisz wykorzystać LLM-y w różnych praktycznych zastosowaniach.
 • Wiesz, jak skutecznie komunikować się z LLM-ami, aby uzyskać pożądane wyniki.
 • Rozumiesz, jak zautomatyzować zapytania do LLM-ów i jakie narzędzia mogą w tym pomóc.

Podsumowanie i Dyskusja

 • Potrafisz integrować zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy programistycznej.
 • Orientujesz się w najnowszych trendach i najlepszych praktykach związanych z AI/ML.
 • Jesteś przygotowany do dalszego rozwoju i pogłębiania swoich umiejętności w obszarze AI/ML.
Nie wieszod czego zacząć?
To normalne! Mamy gotowe procesy dla MŚP.

Pomożemy Ci z diagnozą potrzeb, a następnie zaplanujemy optymalną ścieżkę rozwoju.

logo_progression_biale
Progression sp. z o.o.
NIP: 7393988488
KRS: 0001052764
REGON: 52622616800000
Strona wykonana przez
Lacedo Marek Bodnar
Wszelkie prawa zastrzeżone © Progression sp. z o.o. 2023